Případová studie

Fotovoltaická elektrárna pro DB Schenker: Jak využít střechy logistického centra pro výrobu energie

Úspora nákladů, ale také naplnění ESG kritérií a možnost využít energii pro nabíjení firemní flotily elektroaut. To všechno přivedlo firmu DB Schenker k rozhodnutí o instalaci rozsáhlé fotovoltaické elektrárny na střechu budov logistického centra.

Parametry instalace

 • Instalovaný výkon: 849,4 kWp
 • Roční úspora: 3 400 000 Kč
 • Panely: 1 544 ks Canadian Solar 550 Wp
 • Optimizéry: 772 ks SolarEdge
 • Střídače: 8 ks SolarEdge 100kW
 • Konstrukce: systémová Magnelisová® konstrukce ESDEC se zárukou 20 let
 • Dotace: Národní plán obnovy, cca 35 % nákladů

DB Schenker je původem německá firma, odnož německého Deutsche Bahn. Navzdory názvu se zabývá všemi druhy logistiky kromě železniční (na tu se v rámci skupiny soustředí DB Cargo). Působí ve 140 zemích a zaměstnává 72 000 lidí napříč 2 000 lokacemi.

Fotovoltaika jako příslib úspory a udržitelnosti

Pro instalaci střešní fotovoltaické elektrárny se v DB Schenker rozhodli z několika důvodů. Těmi hlavními byly:

 • úspora nákladů za energie,
 • souznění s ESG kritérii, které budou v ČR povinnou součástí provozu řady firem,
 • možnost nabíjení firemních elektroaut vyrobenou energií.

Chtěli jsme udělat něco pro rozvoj udržitelnosti a nezávislosti našeho provozu i celé firmy. Rozhodli jsme se k tomu využít plochy střech všech tří budov logistického centra – administrativní budovy, skladové haly a nové skladové haly.

Tomáš Holomoucký, ředitel společnosti DB Schenker

Logistické centrum DB Schenker se nachází západně od Prahy u obce Nučice jako součást velkého industrial parku a je v provozu od roku 2021. Hned na jaře 2022 nás oslovil ředitel pobočky Tomáš Holomoucký. Podle svých slov to bylo díky dobrým doporučením i dřívější spolupráci s naší sesterskou firmou Energon Energy Solutions.

Logistické centrum leží pár kilometrů od našeho skladu v Tachlovicích, což nám hrálo do karet. Lokalita je ale příhodná i z hlediska fotovoltaiky, roční osvit je tu kolem 1 060 kWh/m2.

Výběr vhodných dodavatelů je klíčový

Zástupci firmy věděli, že chtějí postupovat po jednotlivých krocích a mít přitom co největší jistotu a kontrolu nad celým procesem. Velký důraz kladli na bezpečnost celé elektrárny a na kvalitu komponent. Proto jsme se rozhodli pro osazení technologie od firmy SolarEdge, která je celosvětově uznávanou jedničkou na trhu právě s ohledem na požární a kybernetickou bezpečnost i celkové vlastnosti systému.

„SolarEdge je jasnou volbou, pokud investor hledá co největší bezpečnost celého provozu a chce omezit možné chyby a rizika. U SolarEdge máme jistotu 100% souladu všech komponent, neustálé automatické kontroly chyb a optimalizaci výkonu na úrovni každého jednoho panelu,“vysvětluje volbu dodavatele Jan Polách z S-Power Business Solutions.

SolarEdge své kvality potvrzuje také zárukou 25 let na výkonové optimizery a 12 let na fotovoltaické střídače (s možností prodloužení až na 20 let).

Kromě samotných technologií je důležité i upevnění panelů na střechu. Vybrali jsme proto vysoce kvalitní systémové konstrukce od holandského výrobce ESDEC. Vyrábí je z oceli speciálně upravené pomocí technologie Magnelis®. Díky tomu mají jejich konstrukce řádově vyšší odolnost vůči korozi a jiným destruktivním procesům. Jako důkaz výrobce poskytuje 20 letou záruku.

Od návrhu k realizaci: pečlivá dokumentace

Projekt jsme zahájili zpracováním kompletní projektové dokumentace. Děláme to tak pokaždé a do realizace se pouštíme až poté, co investor souhlasí s projektovou přípravou a je s ní spokojen.

Mimo jiné v tom vidíme přínos, protože:

 • si s klientem ověříme proveditelnost a výnosnost řešení,
 • zjistíme úskalí, které může instalace a provoz elektrárny přinést – aniž by klient riskoval mnohamilionové investice,
 • klient posoudí kvalitu naší práce na menším projektu za zlomek nákladů,
 • lépe si rozdělí náklady i celý proces na etapy,
 • zajistíme včas veškerou stavební přípravu, tím eliminujeme případné vícenáklady nebo zdržení během instalace,
 • připravíme se i na vypsání dotačního titulu, aby jeho získání bylo s našimi detailními podklady už jen formalita
 • zajistíme ucelenou dodávku a ručíme za celé dílo.

V případě elektrárny pro DB Schenker jsme projektovou dokumentaci zpracovali a podali na stavební úřad do tří měsíců od odsouhlasení finální varianty řešení. Jako součást dokumentace jsme zajistili:

 • obchodně technickou konzultaci navrhovaného řešení,
 • kontrakt na projekt,
 • kompletní přípravu podkladů pro distribuci,
 • smlouvu o připojení,
 • kontrolu objektu realizace (střecha + elektro),
 • výstupy z kontrol pro projekční oddělení,
 • kontrolu a koordinaci statických posudků s navrhovaným řešením,
 • elektro projektovou dokumentaci,
 • stavebně technickou dokumentaci,
 • požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘ),
 • kompletní administraci stavebního povolení.
Ukázka z projektové dokumentace – plán umístění 1084 ks panelů na budovu hlavního skladu (jedna ze tří budov)
Schéma systémové Magnelisové® konstrukce ESDEC se sklonem 10° a orientací východ/západ

Z hotové dokumentace, kterou jsme zástupcům firmy DB Schenker předali na podzim 2022, vycházelo, že instalací fotovoltaické elektrárny o velikosti 849 kWp firma ročně ušetří 3 400 000 Kč na provozu, návratnost řešení tak bude 5 let (v závislosti na ceně elektřiny a využití přebytků).

V současném nastavení budovy se počítá s cca 40% přetoky do sítě, které by se mohly využít pro nabíjení aut. Ve výhledu je také pořízení chytrého bateriového úložiště, které by přispělo k nezávislosti celého provozu.

Dle požadavků klienta jsme do dokumentace zahrnuli i rozmístění kabelových tras tak, aby nenarušovaly vzhled budovy.

Museli jsme také vyřešit problém se střídači, které při svém výkonu vytváří teplo. „Abychom zajistili jejich dlouhou životnost a efektivitu, naprojektovali jsme i klimatizační systém, který střídače udrží vx bezpečné provozní teplotě. Čím více kW elektrárna vyrábí, tím více se střídače zahřívají – ale zároveň dodávají dostatečný výkon pro provoz klimatizace. Ve výsledku tedy chladí samy sebe a prakticky zadarmo,“ doplňuje Jan Polách z S-Power Business Solutions.

Díky kvalitně zpracované dokumentaci navíc klient získal dotaci, která mu pokryla 35 % celkové ceny řešení.

Ze spolupráce s S-Power Business Solutions musím vyzdvihnout hladkost celého průběhu – od přípravných fází a poradenství až po průběh fyzické instalace. Všechno proběhlo nad očekávání dobře. Rozhodně chceme spolupracovat na dalších projektech.

Tomáš Holomoucký, ředitel společnosti DB Schenker

Fotovoltaika jako příslib úspory

Zpracujeme Projekt na míru i vám

Připravte svoji firmu, obec nebo veřejnou instituci na dotaci. Zpracujeme prvotřídní projekt včetně důkladné prohlídky objektů — zajistíte si tak bezproblémový průběh následné instalace.

Důkladné přípravy a následná instalace elektrárny

Díky celkové spokojenosti s naším přístupem i výsledky se v DB Schenker rozhodli přistoupit rovnou k realizaci. Smlouvu o dílo jsme uzavřeli v únoru 2023 a hned ten den jsme začali zajišťovat potřebný materiál, abychom se mohli pustit do instalace.

Vzhledem k rozsahu řešení trvala instalace přibližně dva měsíce. Proto byla důležitým krokem její koordinace tak, abychom nenarušili provoz logistického centra. „S investorem jsme si dohodli místa pro skladování materiálu a pro manipulaci. Pro urychlení přenosu materiálu na střechu jsme použili jeřáb. Při instalaci veškerého elektro zařízení jsme dodržovali určený pracovní prostor. Při výměně měřicích transformátorů jsme zajistili dieselový agregát, abychom nepřerušili dodávky elektřiny v provozu,“ říká Jan Polách z S-Power Business Solutions.

Proces pokládání panelové konstrukce
Proces pokládání panelové konstrukce
Balastní zatížení na konstrukcích
Balastní zatížení na konstrukcích
Pohled na konstrukci s umístěnými panely
Pohled na konstrukci s umístěnými panely

V průběhu instalace probíhaly pravidelné týdenní kontroly. Při nich vedoucí stavby se zástupcem investora kontroluje práci proběhlou za uplynulých sedm dní. Ověřují, že nedošlo k odchylce od projektu, řeší a dolaďují technické záležitosti, plánují následující kroky podle aktuální situace.

Důkladná kontrola probíhá i na konci instalace. Jakmile ji vedoucí stavby prohlásí za hotovou, zkontrolujeme funkčnost, provedeme revizi a předáme stavbu investorovi. Poté žádáme u distributora ČEZ o funkční zkoušky. U velkých fotovoltaických elektráren jako u DB Schenker to trvá dva až tři týdny. Pokud dopadnou kladně, požádáme o tzv. umožnění provozu pro ověření souladu (UPOS) – tímto momentem oficiálně začíná výroba energie.

Fotovoltaická elektrárna pokrývá střechy všech tří budov logistického centra DB Schenker
Fotovoltaická elektrárna pokrývá střechy všech tří budov logistického centra DB Schenker

Když to shrneme, součástí stavby fotovoltaické elektrárny DB Schenker bylo:

 • Kontrola dokumentace a konzultace s investorem
 • Podpis kontraktu
 • Zajištění kompletního materiálu
 • Zajištění a koordinace staveniště
 • Plán realizace a koordinace s investorem
 • Kompletní realizace – střecha – panely, konstrukce, optimizery, kabeláže, žlaby apod.
 • Osazení střídačů a elektrorozvaděčů
 • Kompletní realizace – elektro – propojení se střešní částí instalace
 • Celkové propojení všech částí elektro-soustavy FVE s místními elektro‑rozvody
 • Zajištění dispečerského řízení a jeho nastavení
 • Kontrola dokumentace a případně projekt skutečného provedení
 • Zaškolení a předání díla
 • Sumarizace podkladů s distribucí + zajištění prvního paralelního připojení (PPP)
 • Licence ERÚ + OTE
 • Záruční a pozáruční servis
Součástí předání stavby investorovi je také kompletní dokumentace reálného stavu.
Součástí předání stavby investorovi je také kompletní dokumentace reálného stavu.

Spuštěním elektrárny spolupráce nekončí

První spuštění střešní elektrárny do ostrého provozu proběhlo na podzim 2023. Naše práce tím ale nekončí. Naopak začíná neustálý dohled, monitoring a optimalizace.

Instalace fotovoltaické elektrárny DB Schenker v Nučicích je významným krokem k udržitelnosti a energetické efektivitě firmy. Ročně díky ní uspoří 3,4 milionu korun. Díky použití inovativních technologií od SolarEdge a ESDEC projekt navíc zlepšuje ekologický otisk společnosti a posiluje její konkurenceschopnost.

Kompletní fotogalerie