Nejčastější dotazy

Jak zjistím, jestli je fotovoltaika vhodná pro naši firmu?

Fotovoltaika je vhodná pro objekty s vysokou denní spotřebou elektřiny. Zpravidla se její pořízení vyplatí firmám s roční spotřebou nad 15–20 MWh.

Pokud váháte, je nejjednodušší obrátit se na naše poradce. Ti se vás doptají na potřebné parametry a podle nich obratem navrhnou možnosti, nebo naopak doporučí fotovoltaiku nepořizovat.

Jaká je ideální velikost elektrárny?

Neexistuje univerzální odpověď. Vždy je klíčové individuálně posoudit spotřebu a režim provozu daného objektu, i jeho možnosti a potřeby.

Je vhodnější systém s bateriovým úložištěm, nebo bez něj?

Opět neexistuje univerzální odpověď. Z pohledu návratnosti firmám obvykle doporučujeme systémy bez baterií. Nicméně u některých druhů může hrát bateriové úložiště klíčovou roli jako záložní systém. Ve výrobních závodech například akumulátory zabraňují výpadkům, které by mohly znehodnotit vybrané výrobní procesy. V živočišné výrobě zas může na nepřerušené dodávce elektřiny záviset život zvířat.

Jaká je návratnost investice? Vyplatí se vůbec?

Při současných cenách technologií a elektřiny se fotovoltaika bez baterií firmám vyplatí prakticky vždy. U menších elektráren se návratnost investice bez dotace pohybuje v rozmezí 6–8 let, s dotací pouhých 4–6 let. Zdražování elektřiny pak návratnost ještě urychluje.

Pořízením vlastní fotovoltaiky si firma prakticky zafixuje cenu elektřiny na dalších 25 let. S vlastním zdrojem se jí totiž zdražování dotkne jen minimálně.

Je možné čerpat nějaké dotace? Umíte s tím pomoci?

Ano, aktuálně funguje nebo se rozjíždí několik dotačních titulů pro firemní fotovoltaiky. S jejich čerpáním rádi pomůžeme. Podmínky jsou u každé dotace trochu jiné, ale obvykle lze podporu čerpat u realizací nad 25 kWp instalovaného výkonu.

V S–Power Energies umíme zajistit komplexní dotační přípravu na klíč. U vybraných dotací pomůžeme i se samotným podáním žádosti.

Co všechno zahrnují vaše služby na klíč?

Na klíč řešíme celý proces realizace zakázky: od prvotní konzultace, přes vyřízení potřebné administrativy a dokumentace, až po finální instalaci a uvedení do provozu (včetně zaškolení odpovědné osoby). Mimo to naše služba na klíč zahrnuje i vyřízení licencí ERÚ, OTE nebo zajištění smlouvy o výkupu přebytků.

Co musím jako investor řešit po vlastní ose?

Jde jen o nejnutnější administrativní minimum jako zajištění podpisů různých dokumentů nebo plných mocí a odeslání plateb. V některých případech investor zajištuje také statický posudek budovy, ale to záleží jen na jeho volbě.

Kdy je nejvhodnější období pro instalaci?

Fotovoltaiku lze instalovat celoročně, ovšem nejvýhodnější je to zkraje roku – tak aby s nastupující letní sezónou firma rovnou mohla začít efektivně šetřit. Je ale třeba si uvědomit, že celý proces od poptávky až po uvedení do provozu zpravidla trvá 5–6 měsíců. Objednávku je tedy ideální zadat začátkem podzimu.

Jak velká střešní plocha je pro elektrárnu potřeba? A co všechno musí střecha splňovat?

Nároky se liší podle sklonu střechy. K instalaci 1 kWp výkonu potřebujeme se současnými panely na šikmé střeše přibližně 5 ㎡, na ploché střeše zhruba 7–8 ㎡. Střecha pochopitelně musí mít dostatečnou nosnost. Zatížení se obvykle pohybuje v rozmezí 15–35 kg/㎡.

Kolik času zabere instalace střešní fotovoltaiky? Omezí nějak provoz naší firmy?

V závislosti na velikosti sestavy a typu uložení panelů obvykle zvládáme fotovoltaiky instalovat během 2–7 dnů. Provoz firmy se tím běžně nijak neomezí, s výjimkou 1–2 hodin v době finálního spouštění. Na tom se vždy s klientem domlouváme individuálně, tak aby zásah do provozu byl co nejmenší.

Proč se elektrárna instaluje až několik měsíců po podpisu smlouvy?

Několik měsíců zaberou administrativní procesy a vyřízení potřebných povolení (např. povolení distribuční společnosti k připojení). Klíčový bývá také statický posudek budovy a příprava požárně bezpečnostního řešení fotovoltaiky v rámci objektu.

Proč není možné začít využívat elektrárnu ihned po instalaci?

Jde o standardní proces: Po instalaci nejdřív musí dojít k revizi díla a dokončení projektové dokumentace. Ta se posléze zašle distribuční společnosti, která na své straně během jednoho měsíce provede všechny potřebné kroky, aby bylo možné fotovoltaiku spustit.

Jak poznám, kolik elektřiny fotovoltaika vyrábí?

Výkon fotovoltaiky můžete kdykoli sledovat v online monitoringu, který je součástí každé naší realizace.

Je možné elektřinu z fotovoltaiky využít i pro jiný objekt, než na kterém je nainstalovaná?

V současnosti to možné je, ale pouze v objektech, jejichž elektrorozvody jdou součástí stejného odběrného místa (elektroměru, LDS), k jakému je připojena fotovoltaika.

Kolik jste již instalovali fotovoltaických elektráren?

V polovině roku 2021 to bylo necelých pět tisíc instalací. Každý měsíc toto číslo narůstá o dalších 120–140 realiizací.

Jakou má fotovoltaika životnost a jaké na ni poskytujete záruky?

Garantovaná životnost fotovoltaiky je 25 let, ale v reálu může solární elektrárna fungovat o mnoho déle.

Na výkon panelů poskytujeme záruku 25 let, na mechanický stav panelů 15 let. U střídačů standardně nabízíme záruku 12 let s možností prodloužení až na 20 let (zatímco u konkurenčních firem běžně bývá záruka na střídače jen 5–10 let). Vedle toho poskytujeme 5letou záruku na práci a řadu záruk na další používané technologie.

Co když se něco pokazí?

Samozřejmě poskytujeme záruční, ale i pozáruční servis. Mimo jiné nabízíme možnost uzavřít servisní smlouvu. Firma si tak může zajistit náš odborný dohled nad celým systémem.

Kontaktní údaje použijeme pouze pro komunikaci s vámi. Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.